page1image27234784

BEN TODICĂ – ALPINIST AL DEVENIRII ȘI DESĂVÂRȘIRII

„Să fim sinceri și să spunem adevărul până la capăt”. (Ben TodicăÎntr-un proiect al Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui din anul 2008, ne-am propus identificarea confraților români cu rădăcini moldave (vasluiene), personalități marcante ale culturii, artei, literaturii și spiritualității, purtători de cuvânt ai neamului românesc pe toate meridianele globului. Pentru identificarea acestora, una dintre modalități a fost corespondența via e-mail cu diferite persoane deja cunoscute și cu diverse instituţii ale românilor din străinătate, printre care ambasadele și consulatele românești. Ca răspuns al solicitării noastre, iată ce răspuns am primit din îndepărtata Australie: Stimată Doamnă, Vă mulţumesc pentru mesaj. Vă asigur că l-am retransmis către toate persoanele de origine română aflate în baza

noastră de date, cu rugămintea de a fi făcut cunoscut de către toţi cei care ar putea fi interesaţi. Va urez mult succes în proiectul dumneavoast.
Cu cele mai bune 
urări, Marius Dragolea
Consul General al României 
la Sydney”

Nu mică ne-a fost bucuria atunci când am primit primul mesaj de la unul dintre vasluienii noștri: „Dragă doamnă Vasilica Grigoraş, Mă simt onorat pentru propunere, mă simt un om obişnuit ca să mi se dea o astfel de onoare lângă mari OAMENI ai neamului, dar dumneavoastră și domnul director al Bibliotecii, prof. Voicu Gelu Bichineţ ştiţi cel mai bine ce aveţi în minte cu acest plan – SUNT MULTE VALORI TĂCUTE, ÎN MOLDOVA! Vă ataşez datele mele personale în limba engleză (cred că sunt uşor de înţeles. Nu am făcut CV-ul în limba română pentru că nu a fost nevoie până acum). Încerc să caut o fotografie mai pe placul cerinţei dumneavoastră dar nu e uşor pentru că fotografii, tip „Portofoliu”, nu am.
Dacă mai doriţi şi alte informaţii, nu ezitaţi!
Numai bine, Ben (Benoni) Todic
ă [Australia]”

Încântați de veste, l-am contactat imediat, și astfel am închegat o frumoasă și durabilă prietenie, timp în care Ben Todică a cunoscut și a ținut legătura cu multe persoane, personalități din municipiul și județul nostru.

Viața omului, în general, a emigrantului, în special, nu poate fi trăită și nici explicată decât de propria persoană. Această afirmație este o axiomă. Cu atât mai mult și mai bine o fac cei cu har și înclinații spre exprimări culturale, artistice, literare… Sinceri cu ei înșiși și cu ceilalți își deschid sufletul și se „mărturisesc” public prin ceea ce scriu și realizează prin toate fațetele culturii și artei pe care le-au îmbrățișat. Consultând cu atenție asemenea surse, vom găsi argumente personale solide pentru a susține afirmația de mai sus. Așa se explică și faptul că oriunde s-a aflat, Ben Todică a trăit, simțit, gândit și s-a exprimat românește.

Cine este Ben (Benoni) TODICĂ? Este românul-australian născut pe 23 noiembrie 1952 în satul Iezer, comuna Puiești, județul Vaslui, care la vârsta fragedă de 3-4 anișori a plecat împreună cu părinţii (Aurica și Gheorghe) în Banat. Acolo a petrecut o copilărie care a rămas pururea verde în inima sa, a urmat cursurile primare din Ciudanoviţa, Școala profesională UCMMA din Bocşa, apoi Liceul de matematică din Oraviţa. În această perioadă și-a descoperit pasiunea pentru film, (realizând câteva filme, unele premiate) și i se dezvoltă gustul pentru teatru, jucând în echipe de amatori, stimulat şi de faptul că pe scena teatrului din Oraviţa a păşit cândva şi Mihai Eminescu. Urmează cursuri și seminarii căpătând abilități și competențe de operare echipament de filmat şi fotografic, echipament de înregistrare şi editare sunet, procesare film și gramatica limbajului de film.

În anul 1979 emigrează în Australia. Aici îşi continuă pregătirea teoretică şi practică. A urmat mai multe școli, cursuri, universități prin care a acumulat cunoștințe temeinice și deprinderi în diferite domenii, cum ar fi: regie, management, legislatie, documentare, media, inginerie de sunet, utilizarea echipamentelor de studio, producție de film etc.

În întreaga sa viață a îmbrățișat mai multe profesii, a practicat mai multe îndeletniciri: artist independent (cineast, regizor, producător TV, broadcaster, inginer de sunet, etc.); scriitor, editor, fotograf, jurnalist, artist. Harnic și priceput a îmbrățișat și profesii existenţiale: sudor, electronist, director de cinematograf, mecanic maşinist maşini extracţie, operator TV etc. Are și mai multe hobby-uri: electronică, fotografie, muzică, tenis şi plimbare prin natură.

În vâltoarea unei vieți pline de solicitări, Ben Todică s-a raportat permanent la România, la istoria și spiritualitatea neamului. Printr-un „triumvirat” în sensul de înțelegere proprie a ipostazelor personalității sale (cineast, ziarist și scriitor) cu scopul exprimării și impunerii pe arena artei, literaturii și jurnalismului a devenit în timp un „alpinist al devenirii și desăvârșirii”. A învățat să urce continuu pe drumul, de cele mai multe ori abrupt, al cunoașterii și creației, aescaladat înălțimi demne de admirat asemenea unui campion.

Pasionat de film din copilărie, a realizat în timp peste 300 de filme de lung și scurt metraj, nenumărate videoclipuri. Într-o zi toridă de vară (23 iulie 2015), un număr însemnat de iubitori de artă și frumos din Bârlad, Huși, Negrești și Vaslui au venit la Vaslui pentru a viziona filmul „Drumul Nostru”, realizat de Ben Todică. A fost posibil acest lucru într-un duplex Vaslui-Melbourne, România-Australia, invitat de onoare fiind Ben Todică. Vizionarea filmului a fost o adevărată încântare pentru public, întrucât, tehnic vorbind, filmul este o îmbinare fericită între călătoria în România, străbătând cu emoție și uimire drumuri cunoscute și bătătorite cândva și pasaje filmate de cineast în perioada când locuia în Ciudanovița și lucra la mină. Este un film muzical și impresionează prin alternanța în timp a imaginilor. Reprezintă o întâlnire de suflet cu prima iubire (locurile copilăriei), este un cântec de leagăn, o mângâiere. Secvențele din film sunt

asemenea unor coarde de instrument, pe care auzindu-le inima vibrează la maximum, emoțiile clocotesc.

Din anul 1993, pe lângă un loc de muncă stabil, a lucrat o perioadă îndelungată ca inginer de sunet, producător, crainic la postul de radio etnic, cunoscut şi ca 3 ZZZ, 92.3 FM. O muncă pe bază de voluntariat într-o activitate de teren, călătorii, filmare, producere de interviuri pe diverse subiecte în Melbourne. Ben Todică este și-un neobosit colaborator la Radio România Cultural și alte posturi de radio din România, este un consecvent colaborator la ziarele și revistele românești din țară și ale românilor din întreaga lume. Un an mai târziu are bucuria de a fi producător/regizor ARCTV CH31, Televiziunea comunităţii româneşti, Melbourne, Victoria. O activitate tot pe bază de voluntariat, care se desfăşoară pe segmentele: filmarea, producerea şi regizarea programului săptămânal de o oră, producerea programului de reclame în funcţie de cerinţele sponsorilor, călătorii şi întâlniri pentru documentare, interviuri pentru programele TV în diverse locaţii din Australia. În anul 2004, la Festivalul naţional al posturilor TV comunitare, programul românesc realizat de Ben Todică s-a clasat între primele cinci emisiuni, ca Best Arts Program, din totalul celor 506, câte s-au înscris în competiţie. Din 2006 este membru în Consiliul de regizori la TV 31 Melbourne, Australia.

Încă de când trăia în România, Ben Todică a iubit statornic și cu ardoare literatura. A participat la cenacluri, concursuri şi seri de poezie, lansări de carte și întâlniri cu reputaţi scriitori şi poeţi din diferite colţuri ale lumii, conferinţe și recitaluri de poeme, schimburi de idei și impresii. Descoperindu-i talentul literar, scriitorul Artur Silvestri îl îndeamnă să scrie, asigurându-l de încrederea și susținerea sa. La Melbourne urmează, timp de trei ani, cursuri de Creative Writing şi de editor (de film) profesionist, la Monash University, Open Chanel şi Australian and Television School din Melbourne. Cursul de Creative Writing îi trezeşte gustul pentru scris.

Venind din sfera jurnalismului, în scris a îmbrățișat arta interviului și eseistica. În această idee se înscrie și publicarea unor cărți de-a lungul timpului: În două lumi, Timișoara, Editura Atticea, 2009; Roman, Editura Mușatinia, 2012; Între două lumi, Târgoviște, Editura Singur, 2011; ed. a 3-a la Roman, Editura Mușatinia, 2012; Cu brațele aripi, Iași, Editura PIM, 2020; Căutând după mere, Un dialog amical cu Pavel Rătundeanu-Ferghete, vol. I, Craiova, SITECH, 2018; Căutând după mere, Un dialog amical cu Pavel Rătundeanu-Ferghete, vol. II, Craiova, SITECH, 2022.

În paginile cărților sale transpare smerenia, modestia și demnitatea românului. Autorul, nu numai că apreciază și promovează adevăratele valori, dar sesizează și minusurile oamenilor și ceea ce se întâmplă nefiresc în țară și în lume. Ben Todică iubește oamenii, nu are nimic cu nimeni, ci cu faptele unora care nu au respect și iubire față de semeni, țară și neam. Se revoltă față de nedreptate, rea voință și, mai ales, necredință. În discursul său literar adoptă o gamă largă de atitudini: sobrietate, gravitate, îngăduință, înțelepciune, încurajare…

Primele două cărți publicate au fost lansate și la Biblioteca Județeană din Vaslui în activități duplex. La sfârșitul unei întâlniri, autorul afirma: „Am simțit o dragoste milenară izvorâtă ca un poem din adâncuruile culturii neamului nostru, rod al istoriei strămoșești. Orânduirile trec, însă noi rămânem în credința noastră și vom dăinui precum păsările dinînaltul cerului așa cum ne-a dorit-o Marele Voievod Ștefan, energizați de Eternul Eminescu.” Ce mărturie mai înălțătoare a românismului din sufletul lui Ben Todică poate fi mai frumoasă decât aceasta?

Cărțile lui Ben Todică nu se uzează din cauza trecerii timpului, adică nu suportă acea uzură morală despre care se vorbește în lumea cărților, ci dimpotrivă conținutul de idei și

page4image27145632

maniera de tratare a subiectelor abordate vor rămâne valabile și demne de urmat acum și de generațiile viitoare.

Măreția sufletului său și valoarea operei sale au fost recunoscute de românii din țară și din diaspora. În anul 2012, un grup important de personalități culturale, artistice, literare, spirituale, dar și prieteni din copilărie și din întreaga viață au colaborat la alcătuirea și apariția unui volum aniversar la împlinirea vârstei de 60 de ani „BEN TODICĂ – Ambasador onorific al românismului”, Roman, Editura Mușatinia. M-am bucurat și simțit onorată să fiu coordonator al resurselor cărții.

În anul 2022, cu ocazia împlinirii unei noi vârste rotunde (70 ani), a apărut volumul de autor „Din ABIS în DIVIN și invers”, Iași, Editura PIM, cu o prefață pertinentă și deosebit de elaborată, intitulată „GLASUL UNUIA CARE PREDICĂ ÎN PUSTIU?”, semnată de remarcabilul om de cultură, prof. univ. dr. docent Nicolae Mătcaș, lingvist, cercetător științific, publicist, poet, ministrul Științei și Învățământului din Republica Moldova în perioada 1990- 1994.

Ben Todică este un consecvent căutător și descoperitor, iar ceea ce a aflat, învățat și creat a oferit cu dragoste și altruism semenilor. Scriitorul indianist George Anca îl numește pe bună dreptate „SISIF CULEGĂTOR”, iar prof. dr. Petre Iosub afirmă: „Iubind cu patimă tot ceea ce este curat și frumos în viață, Ben Todică – creatorul se dăruiește total oamenilor, considerându- și astfel existența, prin cărți și filme, pentru a oferi și celor din viitor un exemplu de demnitate și bună purtare.”

În primul său volum publicat, B. Todică afirmă: „Demnitatea și identitatea sunt valorile supreme ale omului, oriunde s-ar afla. Acestea dau sens și rost vieții, ne dau dragostea pentru comunitatea în care trăim.” Însă, cel mai important lucru pentru autor este ca în căutările și aflările, demersurile și împlinirile ori eșecurile noastre „să fim sinceri și să spunem adevărul până la capăt”. Acest îndemn i-a fost far călăzitor și temelie ziditoare vieții și întregii sale activități. Acest mesaj mobilizator a fost transmis permanent prin cărțile sale, dar a ajuns la un apogeu în recenta carte apărută. Explicația este simplă. În ultimii ani societatea umană se află într-o degringoladă accentuată, natura umană se sălbăticește, oamenii devin fiare care distrug cu bună știință creația Domnului – viața omului, natura… Eseistul Ben Todică numește, cataloghează această stare de lucruri, situație ca fiind o oscilație brutală, periculoasă, trecere irațională… „Din Abis în Divin și invers”. Un titlu exprem de sugestiv pentru vremurile noastre. Dacă totul este creat de DUMNEZEU prin CUVÂNT în LUMINĂ, viața omenirii și a planetei ar trebui să fie minunată, superbă, admirabilă, încântătoare…, însă prin intervenția nesăbuită, nechibzuită a omului ne adâncim în prăpastie, în genune. În această grea misiune, „Nu, scriitorul și polemistul-maestru Ben Todică nu predică în pustiu. Nici măcar la marginea pământului. El se află în vâltoarea evenimentelor reale sau improvizate pentru a avea cu ce (și cu cine) polemiza, ba chiar în epicentrul lor. Și nu e deloc singur. Are, prin diseminarea eseurilor sale prin revistele din țară și din lume care apar în format scris sau online, zeci, sute, mii de cititori și susținători. Are și tovarăși de crez, de credință și de scris tăios…”. (Nicolae Mătcaș)

Mulțumim cineastului, jurnalistului și scriitorului Ben Todică, model de spirit multicultural, pentru prietenia de care dă permanent dovadă, pentru încrederea cu care ne onorează prin colaborarea pe plan literar, editorial și cultural, pentru promovarea Vasluiului, Moldovei, Banatului și României, a personalităților și instituțiilor acestora, pentru susținereamultor proiecte, pentru cărțile oferite bibliotecilor din țară, Republica Moldova și Ucraina. Lista

de mulțumiri este cu mult mai lungă, însă mă opresc aici, urându-i vasluianului-bănățean, românului-australian, Ben Todică,

La mulți ani, frumoși, buni și rodnici alături de cei dragi!

Să fii sănătos, creativ și dăruitor din harul pe care l-ai primit!

23 noiembrie 2022, Vasilica Grigoraș

Copacul cu ochii verzi – Vasilica Grigoraş: Sensibilitate, creativitate, împlinire (The tree with green eyes – Vasilica Grigoraş: Sensitivity, creativity, fulfilment)

(Editura Scripta manent Ltd, Napier, NZ, 2021, ISBN: 978-0-473-57591-5) is an anniversary collection dedicated to Vasilica Grigoraş, poet, writer, book reviewer, essayist on the occasion of her 70th birthday.

Vasilica Grigoraş, born on May 30, 1951 in Robeasca village, Buzău county, Romania, is an associate member of the Canadian Association of Romanian Writers (ACSR) and the Association of Romanian Writers in North America (ASRAN), as well as a member of the Union of Professional Journalists in Romania (UZPR).

She has published 22 books to date, excelling in a variety of literary genres and species from philosophical reflections, travel journals, children’s poetry and stories, essays, book reviews, to haiku, tanka and senryu.

This anniversary collection, initiated and coordinated by Valentina Teclici, Vasilica’ s lifelong friend, was created in collaboration with members of Vasilica’ s family and 20 friends – poets and writers – from Vaslui, Bârlad, Huşi, Iaşi, Buzău, Galaţi, Constanţa, Oneşti, Sfântu Gheorghe, Bucureşti (Bucharest), Timişoara, Athens (Greece), Melborne (Australia), Napier (New Zealand). The book consists of articles with appreciation about the work and human qualities of the celebrated person, memories, poems and drawings dedicated to her, photos (family, from her professional activity, from her travels, of the covers of some of her published books, of some of the many diplomas she received over the years, from meetings with friends and readers), images with selected flowers from the Internet, but especially, the love, admiration and feelings of appreciation from the contributors to this collection.

The book cover is designed by Radu Ticu Grigoraş, Vasilica’s son, who also designed the covers of his mother’s books in the last 5-6 years.

Vasilica Grigoraş, who in one of her poems compared herself to “a tree with many rings”, began her professional career in Vaslui (where she still lives), as a social science teacher, then worked for almost 30 years at the “Nicolae Milescu Spătaru” County Library in Vaslui and, in the last ten years, after retirement, as a full-time writer. Two former librarian colleagues increased the value of the content and the aesthetic

aspect of the anniversary book through their talent, dedication and expertise: Luminiţa Ludmila Zuran, who did the book’s DTP & Layout and Nicoleta Marinescu, the editorial advisor.

Sincere thanks to all the contributors to this collection and to those who will have the curiosity and desire to browse it or read from cover to cover.


Alex Jarvis reading The Song of The Rain
Valentina reading from the Princess Jockey
Dorothy Wharehoka presenting her work at Napier Library 17 March 2017
Robert Anderson reading one of Monica Savulescu Voudouri’s poems at Poetical Bridges – Poduri lirice – Vol 1
launch