Napier Library launch poster

page1image3766736

Poetical Bridges/Poduri lirice is a bilingual collection including the work of 12 poets from New Zealand and 12 poets Romanian born.

Scripta manent Publishing House and Napier Library invite you to celebrate the launch of Poetical Bridges/Poduri lirice, translated and edited by Valentina Teclici

WHEN: Friday, 17th March 2017 TIME: 4.00 pm – 5.30 pm

WHERE: Napier Library, Crn Dalton and Station Streets

RSVP:scriptamanentnz@gmail.com; info@napierlibrary.co.nz or ph: 06 834 4180

Join us to meet the local poets, collaborators of the book:

Dorothy Wharehoka, Marie Dunningham, Carole A. Stewart, Ian McQuillan, Bill Sutton, Penelope Foster, Valentina Teclici, Mandi Pentecost, Marty Smith, Nik Henriksen, Mere Taito and the graphic designer Ken Sandö.

Drinks and nibbles will be served.

Valentina Teclici will be available to sign copies of the book

Poetical Bridges/Poduri lirice.

Dorothy Wharehoka presenting her work

Maria MUÑOZ

TRIBUTE TO POETRY AND UNIVERSAL CULTURE*

The launch of the book Poetical Bridges – Poduri lirice, translated and edited by Valentina Teclici, was held at the Napier Library on Friday, 17 March 2017. This book was published by Scripta manent Publishing House Napier, and printed by PIM, Iasi, Romania, 2016.
The book launch was opened by Marie Dunningham with a karakia, then the Romanian and the New Zealand national anthems were performed. The launch of the bilingual book, which includes 12 New Zealand poets and 12 poets born in Romania was a tribute to poetry, literature, poets and poetry lovers. It was also an international cultural event. REPORT THIS AD REPORT THIS AD
Nicoleta Paxie, Librarian Coordinator at the Napier Library, introduced Valentina Teclici, who facilitated the activity together with Robert
Anderson, inviting the attending poets to read from their work. Present at this event were Ken Sandö, the covers designer, Dorothy Wharehoka, Marie Dunningham, Carole A. Stewart, Bill Sutton, Penelope Foster, Mandy Pentecost, Marty Smith, Nik Henriksen, all are members of Hawke’s Bay Lives Poets Society, and the poet Mere Taito from Hamilton.
Each poet brought a splash of colour and interest to the poems they read by sharing situations or ideas that inspired their work. The Romanian poets’ spirit was also present. Some poets from New Zealand responded with genuine joy to the idea of reading poems of their Romanians poetry brethren.
Thus, Bill Sutton read Tudor Opriş’ poem “Since We Drove Away …”, Carole A. Stewart read the poem “Dance” by Anna Anton. Mandy Pentecost read Mariana Gurza’s poem “Monastery”. In her introduction, Mandy freely presented from her research the legend of the Master Builder Manole and demonstrated an in-depth understanding of the meaning of this story. Robert Anderson read the poem “I am walking through the world” written by Monica Săvulescu Voudouri who has been living in Greece for several years. Valentina read Ana Urma´s, Violeta Ionescu´s and Vasilica Grigoraş´s reflections on the book and their good wishes for the NZ poets. She also briefly presented some aspects from their biographies and literary activity.
Music was also a component of the book launch. Nik Henriksen who is also a song writer, has composed music to the text of his poetry “Wake up”. Nik was happy to sing his poem, playing his guitar and lifting the spirits of the audience further. The book launch that lasted nearly two hours was a real tribute to poetry and culture. It was a real demonstration that poetical bridges can bring together poets from different cultures. It was proof of perfect communication without borders
because poetry is universal. It is the mirror that reflects the beliefs and souls of all poets.
————————- Maria MUÑOZ Napier, New Zealand March 2017

Maria MUÑOZ

MARIA MUÑOZ

ELOGIU ADUS POEZIEI SI CULTURII
UNIVERSALE


Vineri, 17 martie 2017, a avut loc la biblioteca din Napier lansarea cărţii „Poetical Bridges – Poduri lirice”, tradusă şi editată de Valentina Teclici. Această carte a fost publicată la editura „Scripta manent” din Napier şi tipărită de PIM, în Iaşi, România, 2016.
Lansarea de carte a fost deschisă de Marie Dunningham cu o rugăciune (karakia) în Te Reo, apoi au fost intonate imnurile României şi Noii Zeelande (NZ). Lansarea cărţii bilingve, care include 12 poeţi din NZ şi 12 poeţi născuţi în România, a fost un prilej de cinstire a poeziei, literaturii, poeţilor şi iubitorilor de poezie. De asemenea a fost şi un eveniment cultural internaţional.
Nicoleta Paxie, bibliotecar coordonator al bibliotecii din Napier, a prezentat-o pe Valentina Teclici, care a facilitat acţiunea împreună cu Robert Anderson, invitând poeţii să citească din creaţia lor. Au fost prezenţi Ken Sandö, ilustratorul copertei, poeţii Dorothy Wharehoka, Marie Dunningham, Carole A. Stewart, Bill Sutton, Penepope Foster, Mandy Pentecost, Marty Smith, Nik Henriksen din Hawke’s Bay şi Mere Taito din Hamilton. Fiecare poet, a adus un plus de culoare şi interes poeziilor citite, împărtăşind situaţiile sau ideile care le-au inspirit poeziile.
Spiritul poeţilor români a fost de asemenea prezent. Poeţii din NZ au răspuns cu multă bucurie ideii de a citi din poeziile confraţilor români. Astfel, Bill Sutton a citit poezia lui Tudor Opriş „De când gonirăm…”, Carole A. Stewart a citit poezia Anei Anton, „Dans”. Mandy Pentecost a citit poezia Marianei Gurza, „Mănăstire”. În prezentarea sa, Mandy a vorbit liber despre legenda Meşterului Manole, cercetată de ea pe Internet, demonstrând o profundă înţelegere a mesajului legendei. Robert Anderson a citit poezia „Umblu prin lume”, scrisă de Monica Săvulescu Voudouri care locuieşte în Grecia de mai mulţi ani. Valentina a citit reflecţiile făcute cărţii de către Ana Urma, Violeta Ionescu şi Vasilica Grigoraş şi, de asemenea, lea prezentat pe scurt aspecte biografice şi activitatea literară.
REPORT THIS AD REPORT THIS AD
Muzica a fost de asemenea o componentă a lansării de carte. Nik Henriksen, care este şi compozitor, a compus muzică la textul poeziei sale
„Trezeşte-te”. Nik a fost bucuros să cânte vocal şi la chitară, înălţând şi mai mult spiritul audienţei.
Lansarea de carte, care a durat aproape două ore, a fost un adevărat elogiu adus poeziei şi culturii universale. A fost o reală demonstraţie şi dovadă că „Podurile lirice” reuşesc să apropie poeţi din diferite culturi. O mărturie a comunicării perfecte şi fără graniţe pentru că limba poeziei este universală. Este oglinda crezurilor şi sufletelor poeţilor.
————————–

Leave a Reply